HOTLINE Từ 8h - 22h00: 0966746964 | Sau 22h00: 01233 687 329

Thông báo

Thời gian rút tiền trên Napngay.com

Kính gửi quý khách hàng,

Để nhận được tiền ngay trong ngày, khách hàng vui lòng làm lệnh rút tiền vào thời gian như sau:

Thời gian nghỉ:  Từ ngày 07/02/2016  đến hết ngày 14/02/2016.

- Bắt đầu nghỉ : 8 giờ 00 phút, ngày 07/02/2016. (Tức ngày 29 tháng Chạp năm Ất Mùi )

- Thời gian làm việc trở lại: 08 giờ 00 phút, ngày 15/02/2015

Thời gian nghỉ Tết áp dụng cho Trụ sở Hà nội và chi nhánh TP. Hồ Chí Minh.

Lưu ý: Lệnh rút tiền dừng từ 10h ngày 06/02/2016.

Đối tác