HOTLINE Từ 8h - 22h00: 0966746964 hoặc 04.710.78.999 | Sau 22h00: 01233 687 329

Thông báo mới

Napngay.com xin thông báo :

Dịch vụ gạch thẻ của napngay.com sẽ tạm dừng để bảo trì từ : 3 giờ sáng - 4 giờ sáng ngày 8/12/2016 trong thời gian này hệ thống sẽ không tiếp nhận thẻ. Sau 4 giờ sáng, hệ thống hoạt động bình thường

Xin chân thành cảm ơn!