HotLine
Hỗ trợ
Từ 8h đến 22h00: 0966 746 964
Sau 22h00: 01233 687 329
Bảo trì
VIETTEL
Bảo trì VIETTEL từ 0h - 5h ngày 15/1/2015