Để thiết lập lại mật khẩu. Quý khách vui lòng điền thông tin sau:

HotLine
Hỗ trợ
Từ 8h đến 22h00: 0966 746 964
Sau 22h00: 01233 687 329
Thông bảo
Bảo trì
Thông báo bảo trì thẻ Mobifone từ 23h00 ngày 21/05 đến 04h00 ngày 22/05/2015.
Bảo trì thẻ
VIETTEL,VIETNAMOBILE
Hệ thống NAPNGAY.COM bảo trì hệ thống thẻ VIETTEL,VIETNAMOBILE
từ 23h 22/4/2015 tới 8h00 23/4/2015